Juni månads försäljning

Försäljningssiffror publiceras månadsvis den 15:e i månaden efter avslutad försäljningsmånad kl 07:00. Om den 15:e inträffar på en helg eller helgdag, publiceras månadsförsäljningen närmast föreliggande vardag.

Ökad försäljning i juni

Årsstämma 2014/15

Årsstämma i Clas Ohlson AB (publ) hålls lördagen den 12 september 2015 kl 11:00 vid bolagets distributionscentral i Insjön.

Clas Ohlsons årsstämma

Nya butiker i Hamburg

Clas Ohlson förbereder för etablering på den tyska marknaden med butiker och e-handel och kommer att öppna tre butiker i Hamburg med start sommaren 2016. Detta är Clas Ohlsons första steg in på den tyska marknaden.

Läs hela pressmeddelandet

Årsredovisning

Clas Ohlson Åresredovisning 2014 15

Ladda ner och läs vår senaste årsredovisning som pdf.

Årsredovisning 2014/15

Hållbarhetsrapport

Clas Ohlson Hållbarhetsrapport 2014 15

Ladda ner och läs vår senaste hållbarhetsrapport som pdf.

Hållbarhetsrapport 2014/15

Delårsrapport Q4 14/15

Clas Ohlson publicerade sin delårsrapport för Q4 den 10 juni 07:00. En press- och analytikerkonferens hölls samma dag kl 08:30.

Webbsändning
Bildspel (pdf)
Delårsrapport (pdf)

Aktien

Aktiegraf
Utdelning

 Aktiedata
Notering  Nasdaq OMX
Nordic Mid Cap
Kortnamn  Clas B
Bransch Consumer
Services
ISIN-kod SE0000584948

Ett brett erbjudande

Sortimentet ska vara brett och attraktivt, särskiljande och konkurrenskraftigt på de marknader där vi verkar.

Vårt sortiment

Ökad livslängd

Mindre släng, mer slit. Vi hjälper dig reparera dina produkter för ökad livslängd.

Reservdelar och verkstäder

Rundtur i butik

Välkommen att ta en rundtur i en av våra butiker. Videon är på engelska.