• Årsstämma

    Vår årsstämma har alltid varit mycket välbesökt och den senaste lockade över 1 800 deltagare vilket gör den till en av Sveriges största.

    Årsstämma för verksamhetsåret 2013/14 äger rum i Insjön den 13 september 2014.

    Läs mer om vår årsstämma och om hur du anmäler dig.