Ökad livslängd för produkter

Clas Ohlsons växande reservdelsförsäljning och reparationsservice bidrar till ett synsätt som uppmuntrar slit men inte släng, och är centralt i en cirkulär ekonomi.

Med det ökande antalet konsumenter i världen närmar vi oss en brytpunkt där begränsad tillgång till resurser är ett faktum. Samtidigt blir produktlivscykeln allt kortare när innovation leder till att äldre produktmodeller ersätts med nya. Konsumenter strävar mer och mer mot en hållbarare livsstil.

Ökad konsumtion och begränsade resurser är globala drivkrafter som ökar i betydelse. De påverkar vår affärsverksamhet och vi tar denna utmaning på allvar. Genom att agera skapar vi värde för våra kunder och för samhället i stort.

Ett sätt på vilket Clas Ohlson agerar är genom reservdelsförsäljning och reparationstjänster som förlänger livslängden på våra produkter. Vi gillar slit men inte släng.

Även om reparationstjänster bara är en del av lösningen på en stor och komplex utmaning, så bidrar det till en mer hållbar konsumtion. Det är bra för våra affärer, för innovation och är hållbart.

Mindre släng, mer slit

Clas Ohlson har cirka 10 000 reservdelar i lager. Det är vi ensamma om inom detaljhandeln och det är en unik service som uppskattas av allt fler av våra kostnads och miljömedvetna kunder. Även reservdelar till produkter som inte länge finns i lager är sökbara via vår hemsida vilket är uppskattat av våra kunder, särskilt när det gäller dyrare maskiner och verktyg. Clas Ohlson säljer också vissa reservdelar till produkter som inte är köpta hos Clas Ohlson.

Våra medarbetare på kundtjänst är kunniga och kan ge råd om reservdelar. Serviceteknikerna i våra reparationsverkstäder reparerar produkter till attraktiva priser.

Clas Ohlson arbetar för att ytterligare skapa efterfrågan för reservdelar och reparationstjänster så att våra kunder kan öka livslängden av sina produkter.

Följ med oss...

...på vägen mot en bättre värld - på en resa ”Härifrån till hållbarheten”!

Ta med mig!