Logistik och varuförsörjning

Clas Ohlson har ingen egen tillverkning, istället dammsuger vi marknaden för att hitta de bästa erbjudandena utifrån våra kunders behov.

Sortimentet förnyas kontinuerligt. Vi ställer höga krav på funktion, pris, kvalitet och hållbarhet i hela värdekedjan. Clas Ohlson köper produkter från hundratals leverantörer i mer än 30 länder. Sortimentet omfattar nästan 15 000 artiklar och cirka 2 000 byts ut varje år. Allt passerar vår stora distributionscentral i Insjön där varorna packas om och skickas ut till våra butiker, eller direkt till kund. Logistiken är hjärtat i Clas Ohlson.

Vi utgår från kundernas behov

När vi väljer nya produkter tittar vi på funktion, pris, kvalitet och hållbarhetsprestanda. Konsumenter efterfrågar i allt större utsträckning produkter som är hållbara genom hela livscykeln och produkter som bidrar till en hållbar livsstil i vardagen.

Nära samarbete med leverantörer

Nära och långsiktiga samarbeten med både leverantörer och tillverkare minskar våra inköpskostnader och ger oss större inflytande över produktdesign och kvalitet. Det underlättar också uppföljningen av vår uppförandekod.

Cirka 65 procent av våra produkter tillverkas i Asien. Clas Ohlson har egna inköpskontor i Kina och samarbete med agenter ger oss värdefulla erfarenheter och tillgång till ett stort kontaktnät.

En ökad närvaro i Asien, framför allt i Kina, vår största inköpsmarknad, ger större möjligheter att hitta smarta och prisvärda produkter och ger oss bättre möjligheter att kontrollera och påverka sociala och miljömässiga förhållanden.  

Ökad effektivitet i logistiken

Ett hållbart varuflöde, med effektiv logistik och låg miljöpåverkan, är en av Clas Ohlsons viktigaste framgångsfaktorer.

Distributionscentralen i Insjön är koncernens logistiknav, där i stort sett alla varor passerar på väg till våra butiker och våra kunder som handlat via telefon, katalog eller webben. Omsättningshastigheten är hög, butikernas beställningar sker automatiskt när en artikel når sin beställningspunkt, och varorna når butiken på 1-3 dagar. Varje dag levereras cirka 1 000 pallar till butik och 800 försändelser direkt till kund.

Smarta transporter

Vi styr om våra transporter till miljömässigt bättre transportsätt för att minska Clas Ohlsons utsläpp av CO2, från flyg till båt och från bil till järnväg. Clas Ohlsons övergripande miljömål innebär att utsläppen av CO2 från varutransporter ska minska relativt till vår omsättning.

Allt gods som kommer med båt från Asien till Göteborg transporteras med tåg upp till Insjön. Gods från europeiska leverantörer transporteras med lastbil, men samlastas för ökad effektivitet och lägre miljöpåverkan.

Stora delar av utleveranserna från Insjön till butik har de senaste åren lagts om från lastbil till järnväg i strävan efter att ytterligare minska utsläppen av CO2.

DC i Insjön

77 000 kvadratmeter till ytan. 3 700 containers lossas per år. Levererar 265 000 pallar till butik per år. Levererar 260 000 postorderförsändelser per år. Kapacitet att försörja upp till cirka 250 butiker. 400 000 pall- och lagerplatser.

Koldioxidutsläpp från verksamheten