Våra värderingar

Clas Ohlsons starka värdegrund är kompassen som styr allt arbete inom koncernen och ledstjärnan för hur vi förhåller oss till varandra, våra kunder, leverantörer och samhället i stort.

Clas Ohlson har en nästan hundraårig handelstradition och vi gillar att göra goda affärer, affärer som är hållbara och bra för oss och för våra kunder. För oss är det viktigt att värdegrunden är tydlig, levande och närvarande i vardagen.

Clas Ohlson-andan är en av våra mest värdefulla tillgångar. Handelsmannaskapet är kärnan och vilar på fyra hörnstenar: handlingskraft, värme, nytänkande och engagemang. 

Handlingskraft

För oss på Clas Ohlson innebär handlingskraft att vi får saker att hända. 

Värme

För oss på Clas Ohlson innebär värme att vi utstrålar vänlighet, omtanke och servicevilja. 

Nytänkande

För oss på Clas Ohlson innebär nytänkande att vi alltid söker nya möjligheter och enkla lösningar. 

Engagemang

För oss på Clas Ohlson innebär engagemang ett personligt ansvar.