Våra marknader

Clas Ohlson har expanderat i hög takt under de senaste åren. Idag har vi butiker på fem marknader och har siktet inställt på att bli en ledande internationell detaljhandels­kedja.

Clas Ohlson erbjuder kunderna inspirerande shoppingupplevelser på fem marknader samt via en växande e-handel. Expansionen sker långsiktigt med fokus på hållbarhet och lönsamhet.

Sverige

Antal butiker: 88
Första butik: 1918
Försäljning 2016/17: 3 588 Mkr
Andel av total omsättning: 45 %

I Sverige är Clas Ohlson ett välkänt och etablerat varumärke. Här fokuserar vi på att ytterligare stärka den lojalitet vår breda kundbas visar oss genom att utveckla vår goda kundservice och öka relevansen i våra erbjudanden. Clas Ohlson har en positiv försäljningsutveckling i Sverige och vi fortsätter att utveckla butiksnätet under verksamhetsåret 2017/18.

Våra främsta konkurrenter är liknande multivaruhus, byggvaruhus, elektronikkedjor samt även dagligvaruhandel med utökat sortiment. Konkurrensen har på senare år intensifierats då flera kedjor expanderar kraftigt.

 

Norge

Antal butiker: 87
Första butik: 1991
Försäljning 2015/16: 3 190 Mkr
Andel av total omsättning: 40 %

På den norska marknaden har varumärket Clas Ohlson en hög kännedom och intresset för vårt erbjudande är mycket starkt. Våra nya butiker har fått ett positivt mottagande och försäljningsutvecklingen är positiv. Under verksamhetsåret 2017/18 kommer vi att fortsätta utveckla våra försäljningskanaler i Norge.

 

Finland

Antal butiker: 39
Första butik: 2002
Försäljning 2015/16: 913 Mkr
Andel av total omsättning: 11 %

I Finland ökar kännedomen om Clas Ohlson stadigt och allt fler besöker våra butiker varje år. Vi fokuserar fortsatt på att öka kännedomen och penetrationen på marknaden. De finska kunderna uppskattar Clas Ohlson framförallt för vårt prisvärda sortiment och våra smarta lösningar.

Våra främsta konkurrenter är de stora kedjorna inom dagligvaruhandel, elektronik och bygg. Konkurrensen har intensifierats under en längre tid då flera kedjor expanderat men drabbas nu av den svagare marknaden.

 

Utanför Norden

Clas Ohlson redovisar verksamheten i Storbritannien, Tyskland och franchiseverksamheten i Dubai i ett segment som vi kallar Utanför Norden. Försäljningen under verksamhetsåret har påverkats av det pågående omstruktureringsprogrammet i Storbritannen.

Antal butiker: 11
Försäljning: 299 Mkr (påverkat av butiksoptimering i Storbrittannien)
Andel av total omsättning: 4 %

Storbritannien

Antal butiker: 7
Första butik: 2008

Försäljningen (Mkr) rapporteras i segmentet Utanför Norden tillsammans med Dubai och Tyskland.

I Storbritannien genomförde vi under verksamhetsåret 2016/17 ett omstruktureringsprogram med fokus på att koncentrera butiker i mindre format till Londonområdet. Som en konsekvens av detta stängde vi under året sex butiker på den brittiska marknaden. Under verksamhetsåret 2017/18 kommer vi att fortsätta att öka varumärkeskännedomen och koncentrera verksamheten till Londonområdet.

 

Dubai*

Antal butiker: 0
Första butik: 2014. Avslutat: 31 december 2017.

Försäljningen (Mkr) rapporteras i segmentet Utanför Norden tillsammans med Storbritannien och Tyskland.

* Franchise

 

Tyskland

Antal butiker: 4
Första butik: 2016

Försäljningen (Mkr) rapporteras i segmentet Utanför Norden tillsammans med Dubai och Storbrittannien.

Under verksamhetsåret öppnades tre butiker koncentrerade till Hamburg och e-handelsbutik. Vi har fått positiv feedback från våra kunder och ser en positiv utveckling i nyckeltal som konvertering och snittkvitto. Under verksamhetsåret 2017/18 fortsätter vi att attrahera konsumenter i Hamburg-regionen med regelbundna marknadsaktiviteter och relevanta erbjudanden och öppnar ytterligare en butik i centrala Hamburg.

Våra kanaler

Vi vill göra det vardagliga mötet med kunden så bra som möjligt, i alla våra försäljningskanaler.

Försäljningskanaler