Våra marknader

Clas Ohlson har expanderat i hög takt under de senaste åren. Idag har vi butiker på sex marknader och har siktet inställt på att bli en ledande internationell detaljhandels­kedja.

Clas Ohlson erbjuder kunderna inspirerande shoppingupplevelser på sex marknader samt via en växande e-handel. Expansionen sker långsiktigt med fokus på hållbarhet och lönsamhet.

Sverige

Antal butiker: 87
Första butik: 1918
Försäljning 2015/16: 3 483 Mkr

På den svenska marknaden är Clas Ohlson ett välkänt och etablerat varumärke. Här fokuserar vi på att öka nöjdheten bland våra kunder och att bygga lojalitet. De svenska kunderna uppskattar Clas Ohlson för vårt breda sortiment och vår kunniga personal. Den starka marknadspositionen möjliggör satsningar på nya kundgrupper.

Våra främsta konkurrenter är liknande multivaruhus, byggvaruhus, elektronikkedjor samt även dagligvaruhandel med utökat sortiment. Konkurrensen har på senare år intensifierats då flera kedjor expanderar kraftigt.

Norge

Antal butiker: 81
Första butik: 1991
Försäljning 2015/16: 2 893 MNOK

På den norska marknaden har varumärket Clas Ohlson en hög kännedom bland befolkningen och en majoritet besöker Clas Ohlson varje år. Den norska kunderna uppskattar Clas Ohlson framförallt för vårt breda och prisvärda sortiment.

Våra främsta konkurrenter är liknande multivaruhus, byggvaruhus, elektronikkedjor och dagligvaruhandel med utökat sortiment. Konkurrensen har på senare år intensifierats då flera kedjor expanderar kraftigt.

Finland

Antal butiker: 38
Första butik: 2002
Försäljning 2015/16: 88 MEUR

I Finland ökar kännedomen om Clas Ohlson stadigt och allt fler besöker våra butiker varje år. Vi fokuserar fortsatt på att öka kännedomen och penetrationen på marknaden. De finska kunderna uppskattar Clas Ohlson framförallt för vårt prisvärda sortiment och våra smarta lösningar.

Våra främsta konkurrenter är de stora kedjorna inom dagligvaruhandel, elektronik och bygg. Konkurrensen har intensifierats under en längre tid då flera kedjor expanderat men drabbas nu av den svagare marknaden.

Storbritannien

Antal butiker: 7
Första butik: 2008

Försäljningen (Mkr) rapporteras i segmentet Utanför Norden tillsammans med Förenade Arabemiraten

Trots den tuffa konkurrensen i Storbritannien ökar kännedomen om Clas Ohlson stadigt. Vi fokuserar fortsatt på att öka penetrationen på marknaden. De brittiska kunderna uppskattar Clas Ohlson framförallt för vårt prisvärda sortiment och läget på våra butiker.

Våra främsta konkurrenter är de stora multivaruhusens både fysiska butiker och webbutiker.

Förenade Arabemiraten*

Antal butiker: 2
Första butik: 2014

Försäljningen (Mkr) rapporteras i segmentet Utanför Norden tillsammans med Storbritannien

Genom ett franchisesamarbete planeras det initialt för etablering av ytterligare minst en butik i Gulfregionen. Efter utvärdering kommer framtida fortsatt expansion att beslutas.

Samarbetet introducerar Clas Ohlson på en expanderande detaljhandelsmarknad med över 40 miljoner invånare och en förväntad årlig tillväxttakt på 8 procent under de kommande åren.

Vi har ett unikt och attraktivt koncept som möter ett växande behov i regionen av att hitta smarta lösningar på praktiska problem i vardagen.

* Franchise

Tyskland

Antal butiker: 3
Första butik: 2016

Tre butiker öppnades i Hamburg under 2016. Den första butiken öppnades på Jungfernstieg (maj) och därefter öppnade Altona (september) och Alstertal (november).

Våra kanaler

Vi vill göra det vardagliga mötet med kunden så bra som möjligt, i alla våra försäljningskanaler.

Försäljningskanaler