Om Clas Ohlson

Clas Ohlson är ett internationellt detaljhandelsbolag som expanderar med nya erbjudanden, nya butiker och etablering på nya marknader.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för vardagens praktiska små problem i sex länder via över 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson har ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm och har drygt 4 700 anställda.

Clas Ohlson erbjuder också en proaktiv, kunnig och tillgänglig kundservice och en inspirerande köpupplevelse i alla försäljningskanaler. Den verksamhet vi bedriver ska vara hållbar och ta hänsyn till människor och miljö.

Vi har en nästan hundraårig handelstradition och vi gillar att göra goda affärer. Handelsmannaskapet är kärnan i Clas Ohlson-andan och vilar på fyra hörnstenar: handlingskraft, värme, nytänkande och engagemang.

 

Nyckeltal 2015/16 2014/15 %
Försäljning, Mkr  7 602  7 330
Rörelseresultat, Mkr  5061 596 -15
Resultat före skatt, Mkr  5081 597 -15
Resultat efter skatt, Mkr  3791 459 -17
Bruttomarginal, % 42,41 42,9 -0,5 p.e
Rörelsemarginal, %  6,71 8,1  -1,4 p.e
Avkastning på sysselsatt kapital, %  23,6 29,3 -5,7 p.e
Avkastning på eget kapital, %  17,6 22,5 -4,9 p.e
Soliditet, %  54,5 57,3  -2,8 p.e
Vinst per aktie före utspädning, kr  6,001 7,27 -18
Utdelning per aktie, kr  5,75 5,25 10
Antal årsanställda  2 787  2 736 2

 1 Inklusive poster av engångskaraktär om 107 Mkr och skatteeffekt om 7 Mkr hänförlig till optimeringen av brittiska butiksnätet.

Årsredovisning

Clas Ohlson publicerar sin årsredovisning 2016/17 den 5 juli, 07:00

Årsredovisning 2015/16