Om Clas Ohlson

Clas Ohlson är ett internationellt detaljhandelsbolag som expanderar med nya erbjudanden, nya butiker och etablering på nya marknader.

225 butiker i

5 länder

i omnikanalstruktur

76 miljoner besökare

39 miljoner kunder

4800

serviceinriktade

medarbetare 

 Hållbarhet i fokus

 Försäljning (R12)

ca. 8 miljarder kr

 Ett av de starkaste

varumärkena inom 

detaljhandel i Norden

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för vardagens praktiska små problem i fem länder via över 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson har ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm och har omkring 4 800 anställda.

Clas Ohlson erbjuder också en proaktiv, kunnig och tillgänglig kundservice och en inspirerande köpupplevelse i alla försäljningskanaler. Den verksamhet vi bedriver ska vara hållbar och ta hänsyn till människor och miljö.

Vi har en nästan hundraårig handelstradition och vi gillar att göra goda affärer. Handelsmannaskapet är kärnan i Clas Ohlson-andan och vilar på fyra hörnstenar: handlingskraft, värme, nytänkande och engagemang.

Nyckeltal 2016/17 2015/16 %
Försäljning, Mkr  7 990  7 602
Rörelseresultat, Mkr  610 5061 21
Resultat före skatt, Mkr  609
5081 20
Resultat efter skatt, Mkr  479
3791 26
Bruttomarginal, % 41,2
42,41 -1,2 p.e
Rörelsemarginal, %  7,6
6,71  0,9 p.e
Avkastning på sysselsatt kapital, %  28,4 23,6 4,8 p.e
Avkastning på eget kapital, %  22,4 17,6 4,8 p.e
Soliditet, %  57,7 54,5  3,2 p.e
Vinst per aktie före utspädning, kr  7,59
6,001 27
Utdelning per aktie, kr  6,25
5,75 9
Antal årsanställda  2 835  2 787 2

 1 Inklusive poster av engångskaraktär om 107 Mkr och skatteeffekt om 7 Mkr hänförlig till optimeringen av brittiska butiksnätet.

Årsredovisning

Ladda ner Clas Ohlsons årsredovisning 2016/17 

Årsredovisning 2016/17