Styrelse

Kenneth Bengtsson

Född 1961.
Styrelseordförande sedan 2014, ledamot sedan 2013.

Arbetslivserfarenhet: Koncernchef och olika befattningar inom ICA under mer än 30 år.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Ahlsell AB, Ersta diakoni, Eurocommerce, Systembolaget, Mekonomen AB, World Childhood Foundation och Ung Företagsamhet. Styrelseledamot i Synsam och i Herenco.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav: 8 000 B-aktier eget innehav och 17 000 B-aktier via juridisk person

 

Ros-Marie Grusén

Född 1971.
Styrelseledamot sedan 2016.
Fil. Kand. Samhällsvetenskap/Beteendevetenskap.

Arbetslivserfarenhet: VD och Skandinavienchef för Norsk Medisinaldepot AS/VitusApotek/Ditt Apotek, VD för Admenta Sweden AB/LloydsApotek, VD för Plantagen Sverige AB samt haft ett antal positioner inom IKEA.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Besqab AB och Granngården AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav: 0

 

Mathias Haid

Född 1970.
Styrelseledamot sedan 2015.

Arbetslivserfarenhet: Flygkapten vid Lufthansa Cargo AG, utbildare inom Lufthansas flygverksamhet och flera positioner i ledande befattning i Lufthansas flygverksamhet 1998-2015. Styrelseledamot i Clas Ohlson AS och Clas Ohlson Oy 2002-2005.

Beroende i förhållande till större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: 2 140 B-aktier

 

Cecilia Marlow

Född 1960.
Styrelseledamot sedan 2007.
Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: VD för Kronans Droghandel, VD för JC och VD för Polarn O. Pyret.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Kivra. Styrelseledamot i Midsona, Platzer Fastigheter, Fazer Group, MatHem, Nordea Fonder och Internationella Engelska Skolan.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav: 1 500 B-aktier via juridisk person

 

Göran Näsholm

Född 1955.
Styrelseledamot sedan 2015.
Maskiningenjör och civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: Koncernchef för Ahlsell AB 1999-2015. vVD för Ahlsell AB, divisionschef Ahlsell AB, VD för Jirva AB, inköpsdirektör Calor Celsius AB och inköpsinriktade positioner inom Alfa Laval.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Fresks Holding AB och LW AB. Styrelseledamot i Martin & Servera AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav: 18 642 B-aktier

 

Göran Sundström

Född 1962.
Styrelseledamot sedan 2014.
Civilekonom Lunds Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Grundare och VD för Sundström & Partners AB, olika ledande befattningar inom Corporate Finance på Alfred Berg Fondkommission AB, Aros Securities AB och Nordea Securities.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Logitall AB samt styrelseledamot i Parks & Resorts Scandinavia AB och Sundström & Partners AB.

Beroende i förhållande till större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: 1 600 B-aktier eget innehav och 600 B-aktier via juridisk person

 

Sanna Suvanto-Harsaae

Född 1966.
Styrelseledamot sedan 2010.
Civilekonom Lunds Universitet.

Arbetslivserfarenhet: VD för ReckittBenckiser Norden, marketing och business development director Synoptik, europeisk marketing manager och andra ledande befattningar i Procter & Gamble Norden, Tyskland och Europa.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Altia Oy, Babysam AS, Sunset Boulevard AS, Footway AB, VPG/Best Friend AS och TCM AS. Styrelseledamot i CCS AB, Paulig Oy, SAS AB, Upplands Motor AB, Broman Group Oy och NSP AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav: 0

 

Henrik Andersson

Född 1971.
Styrelseledamot sedan 2012.
Arbetstagarrepresentant Unionen.
Aktieinnehav: 0


Joe Erikson

Född 1987.
Styrelseledamot sedan 2017.
Arbetstagarrepresentant Handels.


Lars Zwetsloot

Född 1976.
Styrelseledamot, suppleant, sedan 2012.
Arbetstagarrepresentant Handels.
Aktieinnehav: 100