Koncernledning

Peter Jelkeby

Tillförordnad vd och koncernchef
Anställd 2008
Född 1963
Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Arbetslivserfarenhet: Vice landschef och ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning för Ikea Storbritannien och ledande befattningar inom inköp för Ikea på den ryska respektive asiatiska marknaden.

 

Tony Dahlström

Inköpsdirektör
Anställd 1982-2007 och 2009
Född 1964

Arbetslivserfarenhet: Kategorichef för Clas Ohlson, VD för OS Technology Nordic, Produktchef och olika befattningar inom butik, lager och kundservice på Clas Ohlson.

 

Magnus Höjman

Varuförsörjningsdirektör
Anställd 2011
Född 1967
Civilekonom, Lunds universitet och University of California

Arbetslivserfarenhet: Konsult för Accenture, Venture Manager för Real Venture Group samt olika befattningar inom försäljning och ledning för Procter & Gamble Scandinavia.

 

Sara Kraft Westrell

Informations- och IR-direktör
Anställd 2013
Född 1974
Civilekonom, Lunds universitet och National University of Singapore

Arbetslivserfarenhet: Informationsdirektör för Hexagon AB, Marknads- och kommunikationsdirektör för JB Education och Kommunikationsrådgivare för Kreab.

 

Göran Melin

Ekonomi- och finansdirektör och tillförordnad personaldirektör
Anställd 2010
Född 1962
Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Arbetslivserfarenhet: Auktoriserad revisor och Partner på PwC.