Koncernledning

Lotta Lyrå

Vd och koncernchef
Anställd 2017
Född 1975
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Arbetslivserfarenhet: Utvecklings- och expansionschef för IKEA Gruppen samt andra ledande befattningar inom IKEA Gruppen. Olika befattningar inom Södra Skogsägarna och McKinsey & Co.

 

Tony Dahlström

Inköpsdirektör
Anställd 1982-2007 och 2009
Född 1964

Arbetslivserfarenhet: Kategorichef för Clas Ohlson, VD för OS Technology Nordic, Produktchef och olika befattningar inom butik, lager och kundservice på Clas Ohlson.

Aktieinnehav: 13 663 B-aktier

 

Magnus Höjman

Varuförsörjningsdirektör
Anställd 2011
Född 1967
Civilekonom, Lunds universitet och University of California

Arbetslivserfarenhet: Konsult för Accenture, Venture Manager för Real Venture Group samt olika befattningar inom försäljning och ledning för Procter & Gamble Scandinavia.

Aktieinnehav: 5 911 B-aktier

Peter Jelkeby

Vice vd och COO
Anställd 2008
Född 1963
Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Arbetslivserfarenhet: Vice landschef och ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning för Ikea Storbritannien och ledande befattningar inom inköp för Ikea på den ryska respektive asiatiska marknaden.

Aktieinnehav: 8 147 B-aktier

 

Sara Kraft Westrell

Informations- och IR-direktör
Anställd 2013
Född 1974
Civilekonom, Lunds universitet och National University of Singapore

Arbetslivserfarenhet: Informationsdirektör för Hexagon AB, Marknads- och kommunikationsdirektör för JB Education och Kommunikationsrådgivare för Kreab.

Aktieinnehav: 3 392 B-aktier

 

Göran Melin

Ekonomi- och finansdirektör och tillförordnad personaldirektör
Anställd 2010
Född 1962
Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Arbetslivserfarenhet: Auktoriserad revisor och Partner på PwC.

Aktieinnehav: 9 941 B-aktier