Koncernledning

Lotta Lyrå

Vd och koncernchef
Anställd 2017
Född 1975
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Arbetslivserfarenhet: Utvecklings- och expansionschef för IKEA Gruppen samt andra ledande befattningar inom IKEA Gruppen. Olika befattningar inom Södra Skogsägarna och McKinsey & Co.

Aktieinnehav: 4 352 B-aktier

Tony Dahlström

Inköpsdirektör
Anställd 1982-2007 och 2009
Född 1964

Arbetslivserfarenhet: Kategorichef för Clas Ohlson, VD för OS Technology Nordic, Produktchef och olika befattningar inom butik, lager och kundservice på Clas Ohlson.

Aktieinnehav: 13 663 B-aktier

Tina Englyst

Chefsjurist
Anställd 2011
Född 1976
Jur. kand, Uppsala universitet och University of Cambridge (LLM)

Arbetslivserfarenhet: Associate Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Senior Legal Counsel MTV Networks AB och Head of Legal MTV Networks AB.

Aktieinnehav: 5 658 B-aktier

Geir Hoff

Direktör Nya Marknader och Expansion
Anställd 1994
Född 1972
Fil. mag., juridik, statskunskap och samhällsekonomi, Universitetet i Oslo.

Arbetslivserfarenhet: Landschef Clas Ohlson Norge, Marknadschef Clas Ohlson Norge samt olika andra befattningar inom Clas Ohlson Norge.

Aktieinnehav: 13 382 B-aktier

Magnus Höjman

Varuförsörjningsdirektör
Anställd 2011
Född 1967
Civilekonom, Lunds universitet och University of California

Arbetslivserfarenhet: Konsult för Accenture, Venture Manager för Real Venture Group samt olika befattningar inom försäljning och ledning för Procter & Gamble Scandinavia.

Aktieinnehav: 5 911 B-aktier

Sara Kraft Westrell

Informations- och IR-direktör
Anställd 2013
Född 1974
Civilekonom, Lunds universitet och National University of Singapore

Arbetslivserfarenhet: Informationsdirektör för Hexagon AB, Marknads- och kommunikationsdirektör för JB Education och Kommunikationsrådgivare för Kreab.

Aktieinnehav: 3 392 B-aktier

Göran Melin

Ekonomi- och finansdirektör
Anställd 2010
Född 1962
Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Arbetslivserfarenhet: Auktoriserad revisor och Partner på PwC.

Aktieinnehav: 9 941 B-aktier

Sampo Päällysaho

Landschef Clas Ohlson Finland
Anställd 2011
Född 1972
Civilekonom MSc, Helsinki School of Economics

Arbetslivserfarenhet: Trading Director, Marketing Director samt Regional Director på Kesko Group i Finland och Baltikum, European Trade Director på AMS Sourcing BV, Nederländerna.

Aktieinnehav: 3 398 B-aktier

Jesper Smith

HR-direktör
Anställd 2017
Född 1970

Beteendevetenskap, språk och företagsekonomi, Lunds universitet. Executive Master i ledarskap och organisation, Nyenrode Business School.

Arbetslivserfarenhet: HR- och internkommunikationsdirektör hos Telekom Austria Group samt olika roller inom HR för Ericsson, Sony Ericsson och Tieto.

Aktieinnehav: 0

Jacob Sten

Chief Growth Officer
Tillträder 1 februari 2018
Född 1967

Civilekonom, Lunds universitet

Arbetslivserfarenhet: Vd för Inspiranda samt ett antal ledande roller inom Sony Mobile, Ericsson Mobile och Orkla Foods. 

Aktieinnehav: 0

Stine Trygg-Hauger

Landschef Clas Ohlson Norge
Anställd 2009
Född 1982
Marketing & Communications, Handelshøyskolen BI

Arbetslivserfarenhet: Head of Communications & Customer Interaction samt olika befattningar inom marknad och kommunikation på Clas Ohlson Norge, Brand Manager på Validus.

Aktieinnehav: 930 B-aktier

Fredrik Uhrbom

Landschef Clas Ohlson Sverige
Anställd 2017
Född 1971
Civilekonom, Stockholms Universitet, Regensburg FH och Dalarnas Högskola

Arbetslivserfarenhet: Director Market Operations på Hultafors Group, del av Investment AB Latour, Trade Commissioner/Country Manager på Exportrådet.

Aktieinnehav: 1 250 B-aktier