Vår bærekraftsagenda

Vår visjon er å utvikle Clas Ohlson til en ledende internasjonal detaljhandelskjede. Som verden ser ut i dag, og ikke minst i morgen, er bærekraft en forutsetning for en god utvikling over tid. Derfor gjennomsyrer bærekraftsagendeaen hele vår virksomhet fordi den i høyeste grad støtter oss i arbeidet med å nå vår visjon.

Retningen i arbeidet med bærekraft er bygget på en analyse som definerer hvor viktig forskjellige spørsmål er for våre interessenter og for forretningsutviklingen vår i et sammensatt perspektiv. Vi har kommet fram til at det viktigste for oss er å selge produkter og tjenester som støtter en mer bærekraftig livsstil og at kundene skal kunne bruke produktene våre lenger. Mer om produkter for en bærekraftig livsstil og andre prioriterte områder kan du lese om her.

At bærekraft gjennomsyrer hele virksomheten betyr at det er integrert i Clas Ohlsons seks strategiske fokusområder:

  • Vårt tilbud til kundene
  • Vår kundekontakt
  • Vår vekst
  • Vår vareforsyning
  • Vår måte å jobbe på
  • Våre medarbeidere

For å integrere bærekraft i våre strategiske fokusområder har vi god støtte i Clas Ohlsons CSR-forum. Gruppens sammensetning representerer alle vesentlige deler av virksomheten og sørger for å sette fokus på miljø og sosiale prioriteringer. Mer om våre strategiske fokusområder kan du lese om her.

Clas Ohlsons sterke verdigrunnlag er kompasset som styrer alt arbeidet i konsernet. Den viser hvordan vi forholder oss til hverandre, våre kunder, leverandører og samfunnet for øvrig.