Rapporter og dokumenter

Clas Ohlson publiserer rapporten om bærekraft i juli hvert år. GRI Indeks for regnskapsåret 2014/15 vil bli publisert i løpet av kort tid. De årlige bærekraftrapportene og andre bærekraftsrelaterte dokumenter kan lastes ned fra denne siden.

Dokumentet er på svensk.

2016/17 Hållbarhet
Rapport
2016/17 GRI-profil
2015/16 Hållbarhetsrapport
Rapport
2015/16 GRI-profil
Rapport
2014/15 Hållbarhetsrapport
Rapport
2014/15 GRI-profil
Rapport
2013/14 Hållbarhetsrapport
Rapport
2012/13 Hållbarhetsrapport
Rapport
2012/13 GRI-profil
Rapport
2011/12 Hållbarhetsrapport
Rapport
2011/12 GRI-profil
Rapport
2010/11 Hållbarhetsrapport
Rapport
2010/11 GRI-profil
Rapport
2009/10 Hållbarhetsrapport
Rapport
2009/10 GRI-profil
Rapport
2008/09 Hållbarhetsrapport
Rapport
2007/08 Hållbarhetsrapport
Rapport