Valberedningens förslag till styrelse i Clas Ohlson

Regulatorisk

2017-07-12 12:00 CET

Inför årsstämman i Clas Ohlson AB, lördagen den 9 september 2017, offentliggör valberedningen idag förslag avseende styrelsens sammansättning.

Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.

Omval föreslås av ledamöterna Kenneth Bengtsson, Ros-Marie Grusén, Mathias Haid, Cecilia Marlow, Göran Näsholm och Göran Sundström. Nyval föreslås av Charlotte Strömberg och Anne Thorstvedt Sjöberg. Föreslås omval av Kenneth Bengtsson som styrelsens ordförande.

Sanna Suvanto-Harsaae har förklarat att hon inte står till förfogande för omval efter sju år som styrelseledamot.

Charlotte Strömberg, född 1959, är tidigare vd för Jones Lang LaSalle Norden, har haft ett antal ledande roller i Carnegie Investment Bank och arbetat på Alfred Berg/ABN Amro, Consensus och Robur Kapitalförvaltning. Hon är för närvarande styrelseordförande i Castellum AB, styrelseledamot i Bonnier Holding AB, Ratos AB, Sofina S.A., Skanska AB samt ledamot av Aktiemarknadsnämnden.

Anne Thorstvedt Sjöberg, född 1965, är Global Insights Director med gedigen nordisk och internationell erfarenhet i en rad olika positioner (customer, retailer, channel) i bolag som Procter & Gamble, Kraft Freia Marabou, Kraft Foods och Mondelez International. 

Valberedningen består av:

  • Kenneth Bengtsson, styrelseordförande i Clas Ohlson AB
  • Jonas Bergh (ordförande i valberedningen), representerar familjen Haid
  • Göran Sundström, representerar familjen Tidstrand
  • Erik Durhan, Nordea Investment Funds
  • Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring AB

Valberedningens arbete har skett i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. För mer information om respektive ledamot samt valberedningens fullständiga förslag vänligen besök http://om.clasohlson.com/.

För mer information kontakta:
Jonas Bergh, ordförande i valberedningen, telefon 0722-33 04 01

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2017 klockan 12:00.

Bilder

Anne Thorstvedt Sjöberg Charlotte Strömberg