Clas Ohlsons försäljningsutveckling i juli 2017

Regulatorisk

2017-08-15 07:00 CET

Försäljningen i juli minskade med 3 procent till 616 Mkr (635). I lokala valutor minskade försäljningen med 3 procent jämfört med föregående år.

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med
11 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 218.

Försäljningen i juli fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr Juli
  2017/18
Juli
  2016/17
Procentuell   förändring Procentuell   förändring,
  lokal valuta
Sverige 276 291 -5 -5
Norge 250 251 0 -1
Finland 70 69 +2 0
Utanför Norden* 19 23 -17 -14
616 635 -3 -3

*Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första tre månader (maj till juli 2017) ökade med 1 procent till 1 783 Mkr (1 763). I lokala valutor var försäljningen oförändrad.

Delårsrapporten för första kvartalet 2017/18 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den
6 september 2017. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm.

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2017 klockan 07:00.

Dokument

Release