Clas Ohlson ökar försäljningen i september 2017

Regulatorisk

2017-10-13 07:00 CET

Försäljningen i september ökar med 5 procent till 640 Mkr (610). I lokala valutor ökar försäljningen med 6 procent jämfört med föregående år. Försäljningsutvecklingen i jämförbara enheter och lokal valuta uppgår till 4 procent.

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 13 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 220.

Försäljningen i september fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr September
2017/18
September
2016/17
Procentuell förändring Procentuell förändring,
lokal valuta
Sverige 289 274 6 6
Norge 251 237 6 8
Finland 78 70 11 12
Utanför Norden* 22 28 -22 -19
  640 610 5 6

*Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första fem månader (maj till september 2017) ökade med 2 procent till 3 094 Mkr (3 039). I lokala valutor ökade försäljningen med 1 procent jämfört med föregående år.

Delårsrapporten för andra kvartalet 2017/18 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den 6 december 2017. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017 klockan 07:00.