Clas Ohlson ökar försäljningen i mars 2017

Regulatorisk

2017-04-12 07:00 CET

Försäljningen i mars ökar med 10 procent till 537 Mkr (489). I lokala valutor ökar försäljningen med 7 procent. Försäljningen i mars påverkas positivt av en kalendereffekt om cirka 5 procentenheter med anledning av fler handelsdagar än motsvarande period föregående år.

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 10 butiker. Vid periodens utgång uppgår det totala antalet butiker till 215.

Försäljningen i mars fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr Mars
2016/17
Mars
2015/16
Procentuell förändring Procentuell förändring,
lokal valuta
Sverige 238 235 +1 +1
Norge 217 179 +21 +14
Finland 63 53 +20 +17
Utanför Norden* 19 23 -18 -14
  537 489 +10 +7

*Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första elva månader (maj 2016 till mars 2017) ökar med 5 procent till 7 463 Mkr (7 082). I lokala valutor ökar försäljningen med 4 procent.

Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2016/17 offentliggörs klockan 07:00 torsdagen den 8 juni 2017. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 via telefon- och webbkonferens.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2017 klockan 07:00.