Clas Ohlson ökar försäljningen i juni 2017

Regulatorisk

2017-07-14 07:00 CET

Försäljningen i juni ökar med 2 procent till 600 Mkr (589). I lokala valutor var försäljningen oförändrad jämfört med föregående år.

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 11 butiker. Vid periodens utgång uppgår det totala antalet butiker till 218.

Försäljningen i juni fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr Juni
2017/18
Juni
2016/17
Procentuell förändring Procentuell förändring,
lokal valuta
Sverige 271 269 +1 +1
Norge 245 237 +3 0
Finland 66 60 +9 +4
Utanför Norden* 19 23 -18 -15
  600 589 +2 0

*Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första två månader (maj till juni 2017) ökar med 3 procent till 1 166 Mkr (1 129). I lokala valutor ökar försäljningen med 2 procent.

Delårsrapporten för första kvartalet 2017/18 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den 6 september 2017. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 klockan 07:00.