Clas Ohlson ökar försäljningen i april 2017

Regulatorisk

2017-05-15 07:00 CET

Försäljningen i april ökar med 1 procent till 527 Mkr (520). I lokala valutor minskar försäljningen med 1 procent. Försäljningen i april påverkas negativt av en kalendereffekt om cirka 7 procentenheter med anledning av färre handelsdagar än motsvarande period föregående år.

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 11 butiker. Vid periodens utgång uppgår det totala antalet butiker till 216.

Försäljningen i april fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr April
2016/17
April
2015/16
Procentuell förändring Procentuell förändring,
lokal valuta
Sverige 242 239 +1 +1
Norge 209 201 +4 -2
Finland 58 56 +3 -2
Utanför Norden* 18 24 -23 -22
  527 520 +1 -1

*Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien.

Den totala försäljningen för hela räkenskapsåret (maj 2016 till april 2017) ökar med 5 procent till 7 990 Mkr (7 602). I lokala valutor ökar försäljningen med 4 procent.

Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2016/17 offentliggörs klockan 07:00 torsdagen den 8 juni 2017. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 via telefon- och webbkonferens.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2017 klockan 07:00.