Clas Ohlson ökade försäljningen i december 2016

Regulatorisk

2017-01-13 07:00 CET

Försäljningen i december ökade med 9 procent till 1 210 Mkr (1 114). I lokala valutor ökade försäljningen med 4 procent.

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 8 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 213.

Försäljningen fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr December
2016/17
December
2015/16
Procentuell förändring Procentuell förändring,
lokal valuta
Sverige 513 495 +4 +4
Norge 506 431 +18 +7
Finland 148 133 +11 +6
Utanför Norden* 43 56 -23 -17
  1 210 1 114 +9 +4

*Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första åtta månader (maj till december 2016) ökade med 5 procent till 5 838 Mkr (5 540). I lokala valutor ökade försäljningen med 5 procent.

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2016/17 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den 15 mars 2017. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2017 klockan 07:00.