Clas Ohlson uppmärksammas för arbete för barns rättigheter

2016-12-09 13:00 CET

I en ny rapport från The Boston Consulting Group (BCG) och Global Child Forum har Nordens 300 största börsnoterade bolag analyserats utifrån engagemang och åtaganden gällande barns rättigheter. Clas Ohlson uppmärksammas i rapporten som ett av de främsta bolagen på området.

Studien Corporate Sector and Children’s Rights Benchmark är en del i en serie om fem, som sedan 2013 genomförts dels som global rapport, men också för regionerna Mellanöstern och norra Afrika, södra Afrika samt Sydostasien. Företagen i studien har utvärderats enligt sju olika faktorer och rankats på en skala från 0 till 9. Genomsnittspoängen globalt sett är 2,9, medan genomsnittet i Norden hamnar på 2,0 poäng. Clas Ohlson tillhör dock ett av företagen som sticker ut positivt med 7 poäng av 9 möjliga och omnämns i studien som ett ledande företag i sin bransch.  

– Vi har sedan ett antal år definierat barn som en viktig intressentgrupp och jobbat fokuserat med barnrättsfrågor sedan dess. Att det arbetet uppmärksammas är naturligtvis roligt, särskilt när det kommer i form av en ansedd studie som denna. Samtidigt ser vi att det finns mer att göra, inte minst i våra pågående projekt för kinesiska migrantarbetarfamiljer, säger Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef på Clas Ohlson.

De områden som studien tar hänsyn till i sin analys är: styrelsens ansvarstagande, risk- och materialitetsbedömning, policy mot barnabete, uppföljning av granskning av barnarbete, ytterligare barnrelaterade frågor, samarbeten med barnrättsorganisationer samt välgörenhets- och andra program relaterade till barnrätt.

Mer information om studien, BCG samt Global Child Forum finns att läsa på: http://www.globalchildforum.org/resources/childrens-rights-corporate-sector-nordic-region/.

För att läsa mer om Clas Ohlsons hållbarhetsarbete Härifrån till hållbarheten, samt ladda ned hållbarhetsrapport, vänligen se: http://hållbarheten.clasohlson.se.