Produkter med livsmedelskontakt

Förordning 1935/2004/EG

Omfattning:

Alla produkter och material som kommer i kontakt med livsmedel under användning omfattas av regler. Till exempel alla typer av förpackningar, flaskor (plast och glas), bestick, limmer och tryckfärger för etiketter.

I dag finns specifika krav för följande material:

  • Plaster
  • Keramik
  • Regenererad cellulosafilm

För alla varor med livsmedelskontakt skall Clas Ohlsons dokument ”Food Contact Declaration” signeras. I dokumentet finns krav på vilka tester som skall utföras på varorna.

För produkter i silikon och papper tillämpar vi de tyska Bfr-rekommendationerna.

Översikt över livsmedelslagstiftningen hittar du nedan.