PPE

Personlig skyddsutrustning (PPE)

EU/2016/425

PPE-direktivet EU/2016/425 gäller från den 21 april 2018.

Viktiga datum:

Direktiv 89/686/EEC upphävs den 21 April 2018.

Typgodkännanden/intyg utfärdade under det gamla direktivet 89/686/EEC är giltiga till den 21 April 2023 om de inte går ut på datum före det.

Omfattning:

Personlig skyddsutrustning som bärs eller hålls av en person och som skyddar mot en eller flera hälsorisker. 
Föreskrifterna innehåller:
• Allmänna krav – t.ex. ergonomi, skyddsnivåer, komfort samt information som ska tillhandahållas av tillverkaren.
• Kompletterande krav – t.ex. åldrande, synfält, risk för upphakning.
• Krav för särskilda risker – t.ex. skydd mot skadligt buller, hetta, strålning och farliga ämnen.

EG-försäkran om överensstämmelse (DoC) ska finnas för varje produkt.

Det nya direktivet har samma omfattning som det gamla, med följande tillägg:

  • Utbytbara komponenter som har en säkerhetsfunktion.
  • Kopplingssystem som fäster personlig utrustning till en infästningspunkt.

Förändringar

  • Kläder för privat bruk med dekorativa eller designade reflexer omfattas inte.
  • Produkter för privat bruk för skydd mot väderlek som inte är av extrem natur eller som skydd mot ånga eller vatten omfattas inte (till exempel diskhandskar)
  • PPE för privat bruk för skydd mot hetta omfattas och skall designas på samma sätt som produkter för professionell användning (tex ugnsvantar och grytlappar)
  • Produkter som skall skydda mot nedanstående har flyttats från kategori II till kategori III: Drunkning, skärsår från handhållna kedjesågar, högtrycksstrålar, kulor, knivhugg eller höga ljud. Sådana produkter behöver omklassificeras.
  • Det ska finnas en web-länk till Declaration of conformity.
  • EU typgodkännande gäller i fem år.
  • Ansvar för importörer och distributörer är mer detaljerat angivet.
  • Skräddarsydda PPE-produkter omfattas.