Maskinsäkerhet

EC/2006/42

Omfattning:

  • Maskiner
  • Utbytbar utrustning
  • Säkerhetskomponenter
  • Lyftanordningar
  • Kedjor, kättingar, linor och vävband 
  • Avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar
  • Delvis fullbordade maskiner

Se länken Maskinsäkerhet för definitioner och specifika hälso- och säkerhetskrav.

EG-försäkran om överensstämmelse (DoC) ska åtfölja produkten till kund och kraven på innehåll är specificerade i bilaga II i Maskindirektivet, se länk till Arbetsmiljöverket.