Kemiska analyser

Testrapporter

Testrapporter eller kemiska riskbedömningar för relevanta kemikalier i varan ska skickas till Clas Ohlson vid förfrågan inom två veckor. Tester ska göras på en vara som är plockad ut Clas Ohlsons massproduktion. Testrapporter på råmaterial accepteras om leverantören kan visa dokumentation som stöder att det material som testats är det som finns i Clas Ohlsons vara.

För kemiska ämnen som inte har någon officiell standardtestmetod, ska följande redovisas i testrapporten:

Provberedning

  • mängd för beredning, vikt och storlek
  • extraktionsprocess, lösningsmedel och sekvens

Utrustning

  • använda instrument
  • detektionsgräns
  • standardavvikelse i analytiska resultat
  • beräknat resultat i mg/kg vara (t.ex. textil)

Annan viktig information

  • beskriv eventuella avvikelser i metoden från känd standardmetod
  • beskriv omräkning från mg/kg vara till µg/m2 (t.ex. PFOS)

Instruktion till laboratoriet

  • presentera alltid det faktiska resultatet av analysen  
  • om inget analyserats fram, notera instrumentets detektionsgräns (t.ex. < x mg/kg, inte n/d)

Testkostnader

Kostnader för tester på första batchen ska betalas av leverantören eller vara inkluderade i det offererade priset. Clas Ohlson kommer att göra slumpvisa tester på kommande batcher/order. Om testresultatet är under gränsvärdena betalas testet av Clas Ohlson. Om det är över gränsvärdena betalas det testet och följande tester av leverantören tills resultatet är godkänt.   

Riskbedömning

Clas Ohlson accepterar och uppmuntrar riskbedömning angående vilka kemikalier som är troliga att hitta i varan. Om leverantören kan visa en tillfredsställande riskbedömning och kontroll över sin process krävs inga testrapporter för att verifiera att produkten uppfyller ställda krav.