EMC

EMC (elektromagnetisk kompabilitet)

2014/30/EU

Omfattning:

Alla elektriska och elektroniska apparater som innehåller elektriska och/eller elektroniska komponenter som kan orsaka elektromagnetiska störningar eller vars funktion kan påverkas av sådan störning.

De främsta målen är att säkerställa:

1. Att de elektromagnetiska störningar som alstras av utrustningen (emission) inte påverkar funktionen hos andra apparater.
2. Att utrustningar har en tillräcklig inbyggd tålighet (immunitet) mot elektromagnetiska störningar så att de kan fungera som avsett.

EG-försäkran om överensstämmelse (DoC) ska finnas för varje produkt.
 

Relaterade länkar

Elektromagnetisk kompabilitet