Elsäkerhet

Lågvoltsdirektivet (LVD) EC/2006/95

Omfattning:

Elektrisk utrustning avsedd att användas vid en märkspänning mellan 50 och 1000 V för växelström (AC) och mellan 75 och 1500 V för likström (DC).

De främsta målen är att förhindra:

• chock och brännskador orsakade av kontakt med strömförande delar
• fel som kan orsaka bränder

Elektrisk utrustning ska uppfylla följande allmänna säkerhetskrav (se även bilaga 1 i direktivet):

1. Allmänna villkor (t.ex. korrekta instruktioner för säker användning, märkning för spårbarhet)
2. Skydd mot risker orsakade av elektrisk utrustning
3. Skydd mot risker som kan orsakas av yttre påverkan på den elektriska utrustningen (t.ex. överbelastning, mekanisk påverkan, miljöförhållanden)

Krav på specifika produkter anges normalt i harmoniserande produktstandarder, se LVD-länk för mer information.
EG-försäkran om överensstämmelse (DoC) ska finnas för varje produkt, se länk för mer info.

Relaterade länkar

Lågvoltsdirektivet