Produktsäkerhet

Clas Ohlson har ett brett produktsortiment. De flesta produkter omfattas av olika direktiv och förordningar gällande säkerhet och miljö- och hälsorisker.

Kraven regleras inom EU/EES främst genom harmoniserande direktiv som gäller i hela EU. En enda produkt kan omfattas av ett eller flera direktiv beroende på vilka typer av risker som är relaterade till den. Utöver detta finns nationella krav på de marknader där Clas Ohlson säljer produkter, samt Clas Ohlsons egna krav avseende potentiellt skadliga ämnen i produkter.

För alla varor som Clas Ohlson köper ska det finnas signerade dokument gällande överensstämmelse med relevant lagstiftning. Dokumenten ska vara undertecknade av leverantören. Genom att signera dokumentet förbinder sig leverantören att alltid leva upp till relevant lagstiftning och Clas Ohlsons krav, och att följa med i lagstiftningen och anpassa varan i takt med att lagstiftningen förändras.

De dokument som ska signeras för en vara skickas till leverantören av Clas Ohlsons inköpsavdelning.