Clas Ohlsons produkter skall vara säkra för hälsan och miljön. De skall ha rätt information på förpackningen och se snygga och prydliga ut. De skall vara tillverkade med gott arbetarskydd. Dessutom måste flödet av produkter från leverantör via vårt centrallager i Insjön till butikerna fungera.

Uppförandekod

Clas Ohlsons uppförandekod är integrerad i vår verksamhet och redovisar våra krav när det gäller mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter, miljön, inverkan på barns rättigheter och affärsetik.

Uppförandekod

Produktsäkerhet

Clas Ohlson har ett brett produktsortiment. De flesta produkter omfattas av olika direktiv och förordningar gällande säkerhet och miljö- och hälsorisker.

Produktsäkerhet

Leverantörsmanual

För att vårt arbete ska fungera smidigt och på ett kostnadseffektivt sätt är det viktigt att ni som leverantör följer våra leverans- och förpackningsvillkor som finns i denna leverantörsmanual.

Vår leverantörsmanual