Medarbetarundersökning

Våra medarbetarundersökningar visar att majoriteten av våra medarbetare är stolta över att arbeta hos Clas Ohlson och känner sig delaktiga i de beslut som fattas. 

Förtroendet för chefer och ledning är i genomsnitt stark och vårt arbete med mångfald, likabehandling och jämställdhet får höga betyg i undersökningen. Medarbetarundersökningen är en bra grund både för hur vi kan utveckla ledarskapet inom koncernen och för vårt arbete med att stimulera och motivera våra medarbetare. Tidigare medarbetarundersökningar har framförallt fokuserat på hur nöjda medarbetare är på arbetsplatsen.

I vår senaste medarbetarundersökning har vi förutom det även gjort mätningar kring engagemang, ledarskap och hur vi uppfattas som arbetsgivare. Det ger ett brett underlag, som också går att jämföra med andra företag. Genom detta säkerställer vi att vi utgår från fakta och att Clas Ohlson arbetar med rätt frågor när arbetsplatsen utvecklas.