Clas Ohlson Academy

Målet för Clas Ohlson är att vara det självklara valet som praktisk problemlösare för våra kunder. En förutsättning för att vi ska behålla och stärka vår marknadsposition är motiverade och välutbildade medarbetare. Clas Ohlson Academy bedriver utbildningar på alla nivåer och i alla länder inom koncernen. På schemat finns allt från introduktions- och säljutbildningar till omfattande trainee- och ledarskapsprogram.

Kunskap – ett led i karriären

Utbildningarna, som ligger i linje med företagets expansionsplaner och affärsmål, är ett led i medarbetarnas karriärutveckling. Varje anställd ägnar ett antal timmar om året till någon form av vidareutbildning, i syfte att utvecklas i sin egen yrkesroll och inom företaget i stort.
Till grund för den övergripande utbildningsplanen ligger en omfattande och återkommande behovsanalys och kompetenskartläggning. Varje land inom koncernen har sin egen utbildningssamordnare.