Karriärmöjligheter

Clas Ohlson strävar efter att i första hand rekrytera internt. Vi har ett tydligt system för möjliga karriärvägar och vår snabba expansion ger medarbetarna goda chanser att utvecklas och klättra inom företaget. Vårt växande butiksnät i Europa samt inköpskontoret i Kina skapar möjligheter att göra karriär även på internationell nivå. Karriärplanering och personlig utveckling är självklara delar i alla medarbetarsamtal.

Utbildning

Som nyanställd på Clas Ohlson går varje medarbetare igenom ett grundligt utbildningsprogram. Löpande erbjuds dessutom föreläsningar och såväl obligatoriska som frivilliga utbildningar, i syfte att motivera och stimulera medarbetarna samt stärka den interna kompetensen.