Ersättning och förmåner

Clas Ohlson ska erbjuda en konkurrenskraftig ersättning, i linje med våra ersättningsprinciper, lokala förordningar samt gällande kollektivavtal och arbetslagstiftning. 

Ersättningen ska utgå från yrkesroll, ansvar, prestation, kompetens och resultat. Den fasta lönen justeras årligen utifrån gällande kollektivavtal, i förhållande till medarbetarens utveckling och det allmänna marknadsläget. Därutöver erbjuds lokalt anpassade förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag, personalrabatter och löneutfyllnad under föräldraledighet.