Rörelserelaterade risker

Risker av rörelsekaraktär utgörs främst av risker förknippade med etablering på nya marknader, inköp i Asien, IT-system, konkurrens, logistik, strejk, nyckelpersoner, socialt ansvar, sortiment och svinn.

Expansion

Clas Ohlson expanderar sin verksamhet och varumärke över flera länder.

Läs mer

Inköp

Clas Ohlson köper i dag drygt 40 procent av produkterna i Asien, varav merparten från Kina.

Läs mer

IT-system

Clas Ohlsons verksamhet är i mycket stor utsträckning beroende av IT-stöd. 

Läs mer

Konkurrens

En tydlig trend inom detaljhandeln i Europa är att stora rikstäckande kedjor växer, oftast på bekostnad av mindre, enskilda fackhandlare. 

Läs mer

Logistik

Clas Ohlsons distributionscentral i Insjön utgör navet i hela koncernens logistikkedja.

Läs mer

Medarbetare

Clas Ohlson behöver ha motiverade och duktiga medarbetare för att nå fastställda mål och strategier.

Läs mer

Miljö och socialt ansvar

Företagens intressenter ställer allt högre krav på företagens sociala ansvarstagande.

Läs mer

Sortiment och kommunikation

Bolagets viktigaste uppgift är att erbjuda kunderna ett brett och attraktivt sortiment.

Läs mer

Svinn

Clas Ohlson utsätts dagligen för svinn, såsom till exempel butikssnatteri.

Läs mer