Finansiella risker

Risker av finansiell karaktär utgörs främst av risker förknippade med konjunkturförutsättningar, löneinflation, råvarupriser, transportkostnader och valutaexponering.

Konjunktur

Försäljningen påverkas negativt av en svagare detaljhandel.

Läs mer

Löneinflation

Clas Ohlson påverkas av förändringar i lönenivån i de länder där företagets produkter tillverkas. 

Läs mer

Råvarupriser

Inköpspriserna för bolagets produkter påverkas i relativt stor utsträckning av världsmarknads­priserna på enskilda råvaror.

Läs mer

Transportkostnader

Priserna för båtfrakter kan variera relativt kraftigt beroende på världsmarknadspriset och valutaförändringar.

Läs mer

Valutor

Bolaget har en stor valuta­exponering främst genom försälj­ningen i Norge samt genom koncernens inköp.

Läs mer