Finansiella risker

Risker av finansiell karaktär utgörs främst av risker förknippade med konjunkturförutsättningar, löneinflation, råvarupriser, transportkostnader och valutaexponering. Den senaste tidens kraftigt stärkta USA-dollar kommer att påverka våra inköpspriser framöver.

Konjunktur

Försäljningen påverkas negativt av en svagare detaljhandel.

Läs mer

Löneinflation

Clas Ohlson påverkas av förändringar i lönenivån i de länder där företagets produkter tillverkas. 

Läs mer

Råvarupriser

Inköpspriserna för bolagets produkter påverkas i relativt stor utsträckning av världsmarknads­priserna på enskilda råvaror.

Läs mer

Transportkostnader

Priserna för båtfrakter kan variera relativt kraftigt beroende på världsmarknadspriset och valutaförändringar.

Läs mer

Valutor

Bolaget har en stor valuta­exponering främst genom försälj­ningen i Norge samt genom koncernens inköp.

Läs mer