Försäljning per månad

Tillväxt %

  Verksamhetsåret 17/18  Verksamhetsåret 16/17 Verksamhetsåret 15/16
Månad SEK Lokal
valuta
SEK Lokal
valuta
SEK Lokal
valuta
Maj +5 +3 -3 +1 +8 +7
Juni +2  +0 +3 +5 +6 +7
Juli  -3  -3 -1 +1 +9 +11
Augusti     +9 +10 +0 +2
September      +4 +4 +2 +5
Oktober     +5 +2 +4 +7
November     +12 +9 +8 +11
December     +9 +4 +5 +7
Januari     +4 +0 -1 +3
Februari     +3 +0 +3 +8
Mars     +10  +7  -5 -2
April     +1  -1  +3 +8
             
Helåret     +5  +4  +4 +6