Finansiell översikt

Här finner du finansiella data för Clas Ohlson AB per kvartal och årsvis. Historiken sträcker sig 5 år tillbaka i tiden.

  • Balansräkning
  • Resultaträkning
  • Kassaflöde
  • Nyckeltal

Notera att informationen finns tillgänglig att ladda ner via Excelfilen som finns på respektive sida.