Nya möjligheter och utmaningar

Att förstå hur omvärlden förändras, vilka omvärldsfaktorer som påverkar och vilka utmaningar och möjligheter det innebär för vår verksamhet och vår förmåga att utvecklas och skapa värde, är helt avgörande för hur konkurrenskraftiga vi kommer att vara när det gäller att möta kundernas behov.

Megatrender som globalisering, digitalisering, ökad efterfrågan på resurser, klimatförändringar och demografiska förändringar påverkar och för- ändrar vår bransch, vår marknad och samhället vi verkar i. Rådande konsumenttrender speglar i allra högsta grad dessa megatrender.

Självklart påverkas vår bransch också av makroekonomiska förutsättningar som till exempel politisk osäkerhet, Brexit och valutarörelser.

Dessutom genomgår detaljhandeln stora förändringar. Köp- och beteendemönster förändras och befintliga strukturer och arbetssätt utmanas av nya aktörer.

Här beskriver vi de megatrender som påverkar oss på sikt och några av de trender som påverkar oss mest i dagsläget.

Hållbara sätt att leva

En urban livsstil med längre arbetsdagar och arbetsresor innebär att många har svårt att få tiden att räcka till. Det efterfrågas i allt större utsträckning produkter och tjänster som på olika sätt förenklar vardagen. Dessutom söker fler och fler lösningar som stöder en hållbar livsstil. Vi ser en ökad efterfrågan på miljöanpassade produkter, en önskan att hushålla med jordens resurser och en trend mot att vilja hyra, låna eller dela produkter med andra istället för att äga.

För Clas Ohlson innebär detta att vi fortsätter att utveckla erbjudandet med smarta, prisvärda produkter som löser praktiska små problem samt utvecklar tjänster som underlättar våra kunders vardag och en mer hållbar livsstil.

Engagerade kunder med inflytande

Idag finns möjligheten för konsumenter att på ett enkelt sätt skaffa sig den kunskap de efterfrågar om företag, varumärken och produkter, samt att påverka andra via sociala medier. Med ett oändligt utbud tillgängligt blir det allt viktigare att skapa engagemang genom ökad relevans i både kommunikation, service och sortiment. Många ställer också höga krav på att företagen ska ta ansvar i produktionskedjan och vara goda samhällsmedborgare.

För Clas Ohlson innebär detta att vara transparenta, ett kontinuerligt arbete med att tillhandahålla relevanta smarta lösningar samt inspiration, tips, goda råd och bra produktinformation. För att kunna vara både relevanta och personliga i vårt erbjudande måste både erbjudandet och kommunikationen anpassas baserat på data och insikter om vad kunden vill ha och hur den handlar.

Flexibla, digitala kundresor

Mobil, digital teknik spelar en allt viktigare roll i konsumenters liv och har revolutionerat köp- och beteendemönster i detaljhandeln. Ständigt uppkopplade konsumenter vill kunna handla när, var och hur de vill och de förväntar sig en smidig och konsekvent köpupplevelse oavsett försäljningskanal, skräddarsydd efter deras behov. Den fysiska butiken blir framförallt en arena för möten och upplevelser när allt fler gör sina inköp på nätet. Kunderna förväntar sig snabba, trygga och bekväma leveranser och leveransalternativen som erbjuds utvecklas ständigt.

För Clas Ohlson innebär detta fortsatt fokus på att integrera och utveckla våra olika försäljningskanaler, leveransalternativ samt vår förmåga att interagera med våra kunder i digitala kanaler för att ytterligare öka vår tillgänglighet och servicenivå. Digitaliseringen ger oss verktyg att bättre förstå konsumentbeteenden, driva försäljning, bygga lojalitet samt att på ett smidigt sätt kunna möta och stötta kunden genom hela besluts- och köpprocessen.

Komplex konkurrenssituation

Konkurrensen på detaljhandelsmarknaden är hårdare än någonsin. Lokala traditionella handlare utmanas av globala e-handlare som Amazon och Alibaba. Andra digitala aktörer som Google och Facebook breddar kontinuerligt sin affär och utmanar befintliga affärsmodeller ytterligare. Många konkurrerar om samma kunder med liknande sortiment och det är lättare än någonsin att jämföra pris och prestanda.

För Clas Ohlson ett fortsatt arbete med att utveckla vår omnikanalstrategi, vårt produktsortiment och vårt serviceerbjudande, för att i alla kanaler kunna erbjuda relevanta och prisvärda lösningar som inspirerar och hjälper våra kunder i vardagen.

Kamp om talangerna

Förmågan att attrahera och behålla duktiga medarbetare är en stark konkurrensfördel, samtidigt som bristen på rätt kompetens är ett av de största hoten mot företagens framgång och tillväxt. Den unga digitaliserade generationen, millennials, ställer höga krav på vad som är rätt arbetsmiljö för dem. De vill kunna bidra och utvecklas utan att förlora balansen mellan arbete och fritid.

För Clas Ohlson innebär det att vi arbetar för ökad flexibilitet och att vi blir tydligare med vad vi erbjuder våra medarbetare. Clas Ohlson ska vara en bra plats att växa på och vår ambition är att stödja våra medarbetare i resan framåt. Vårt ledarskap, vår kompetensutveckling och vår tro på våra medarbetare rustar oss för framtiden och skapar en organisation som är redo att anta nya utmaningar.