Nya möjligheter och utmaningar

Att förstå hur omvärlden förändras, vilka utmaningar och möjligheter det innebär för vår verksamhet och vår förmåga att utvecklas och anpassa oss är helt avgörande för hur konkurrenskraftiga vi kommer att vara när det gäller att möta kundernas behov och förväntningar i framtiden.

Detaljhandeln genomgår en stor förändring och befintliga strukturer och arbetssätt utmanas och ger nya förutsättningar för den traditionella handeln. Det ökar kraven på att utveckla och anpassa sig till att möta framtidens utmaningar, men också att ta vara på de möjligheter som förändringarna medför.

Vi följer utvecklingen noga och ser kontinuerligt över vår organisation, våra processer och våra system för att öka vår förmåga att snabbt agera på förändringar.

Trenderna vi beskriver är de som påverkar oss mest i dagsläget.

En urban livsstil

Allt fler människor bor i städer och en så kallad urban livsstil med längre arbetsdagar och arbetsresor innebär att fritiden blir extra värdefull. För många är det svårt att få tiden att räcka till och konsumenterna efterfrågar i allt större utsträckning tjänster och produkter som på olika sätt förenklar vardagen.

För Clas Ohlson innebär detta att vi fortsätter att addera smarta, prisvärda produkter som löser praktiska små problem till vårt sortiment. Vi utvecklar också erbjudanden och tjänster som underlättar våra kunders vardag.

Engagerade kunder

Idag finns möjligheten att på ett enkelt sätt skaffa sig kunskap om företag och produkter, att handla i och kommunicera med butiker och leverantörer i olika kanaler samt inte minst att förmedla sina upplevelser till andra potentiella kunder.

För Clas Ohlson innebär detta ett kontinuerligt arbete med att tillhandahålla relevanta tips, råd och produktinformation, smarta lösningar samt en smidig och inspirerande köpupplevelse oavsett vilken försäljningskanal kunderna väljer.

En hållbar livsstil

En ökande medvetenhet och vilja bland konsumenter att konsumera mer hållbart ställer höga krav och förväntningar på företagen att ta ansvar och vara transparenta längs hela sin värdekedja.

För Clas Ohlson innebär detta att vi utökar vårt sortiment av produkter och tjänster för en mer hållbar livsstil. Genom att ligga steget före konsumenternas förväntningar vad gäller att kontrollera att de produkter vi säljer är tillverkade under goda förhållanden, transporterade på ett miljömässigt sätt och att vi gör affärer på ett etiskt sätt, bygger vi trovärdighet och stärker vår riskhantering.

Flexibel shopping

Den allt mer sofistikerade kunden kräver
service dygnet runt, skräddarsydd information och guidning samt en mer personlig köpupplevelse. När konsumenterna kan handla var, när och hur de vill ställer det höga krav på detaljhandeln när det gäller att integrera kanaler och kommunikation. I takt med att handel och kommunikation i högre utsträckning sker digitalt blir den fysiska butikens roll framförallt en arena för möten och upplevelser.

För Clas Ohlson innebär detta fortsatt fokus på att utveckla våra olika försäljningskanaler samt att ytterligare öka tillgängligheten och integrationen av dessa för att på ett sömlöst sätt kunna möta och stötta kunden genom hela besluts- och köpprocessen.

Uppkopplade kunder

Bärbar teknik spelar en allt viktigare roll i konsumenters liv och har revolutionerat köp- och beteendemönster i detaljhandeln. I till exempel Sverige har 78 procent en smart mobil och 65 procent av dem använder internet dagligen. 90 procent av landets internetanvändare har vid något tillfälle handlat online - den yngre befolkningen gör det regelbundet. Många använder mobilen till att undersöka utbudet inför ett köp eller för att söka information medan man befinner sig i en fysisk butik.

För Clas Ohlson innebär detta att vi måste utöka vår tillgänglighet och utveckla vår förmåga att interagera med våra kunder i digitala kanaler. Digitaliseringen ger oss också verktyg att bättre förstå konsumentbeteenden, driva försäljning, bygga lojalitet samt att erbjuda service till våra kunder.

Källa: Svenskarna och Internet 2016

Global shopping

Globaliseringen bidrar till att konkurrensen på detaljhandelsmarknaden är hårdare än någonsin. Företag och varumärken blir internationella och konkurrensen mer global. Nya e-handlare har tillkommit och utmanar befintliga aktörer och affärsmodeller. Många konkurrerar med liknande sortiment och om samma kunder och det är lättare än någonsin att jämföra priser och kvaliteter.

För Clas Ohlson innebär detta ett fortsatt arbete med att stärka vårt varumärke och vårt erbjudande, genom att utifrån våra kunder och deras behov utveckla vårt sortiment och våra tjänster till att bli ännu mer prisvärda och relevanta.