Finansiella mål

Clas Ohlson växer kontinuerligt med nya butiker och nya erbjudanden. Sammantaget bidrar våra mål till långsiktigt värdeskapande.

Clas Ohlsons långsiktiga finansiella mål består av ett försäljningsmål och ett lönsamhetsmål.

  • En årlig försäljningstillväxt i jämförbara butiker om lägst 2 procent
  • Etablering av 10-15 nya butiker netto under 2017/18
  • En rörelsemarginal om lägst 10 procent

Tillväxten på nya marknader ska ske i enlighet med de långsiktiga finansiella målen. 

Försäljningstillväxt i jämförbara enheter, %

Rörelsemarginal, %