Clas Ohlson som investering

Clas Ohlson ska vara det självklara valet för människor som behöver produkter för praktisk problemlösning.

Detta genom att erbjuda ett brett sortiment med smarta produkter till attraktiva priser, en proaktiv, kunnig och tillgänglig kundservice och en inspirerande köpupplevelse, i alla våra försäljningskanaler.

Clas Ohlson växer kontinuerligt med nya butiker och nya erbjudanden. Vi har en hög butikstäthet i Norden, vilket innebär att nya marknader och kundsegment är viktigt för vår fortsatta tillväxt.

Visionen är att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja med hög lönsamhet som tillför värde till alla våra intressenter.

Clas Ohlson har en historia av hög utdelning som i många år i rad överträffat bolagets utdelningspolicy som säger att utdelningen ska utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter skatt med beaktande av den finansiella ställningen.

Utdelning per aktie

Utdelningen för verksamhetsåret är 6,25 kronor. Beslut om utdelning togs på årsstämman i september 2017. Utdelningen uppgår totalt till 410 Mkr (377) vilket utgör 86 procent (100) av verksamhetsårets resultat efter skatt.

Relaterade länkar

Brett erbjudande

Sortimentet ska vara brett och attraktivt, särskiljande och konkurrenskraftigt.

Vårt sortiment