FN Global Compact

Clas Ohlson är sedan manga år anslutna till FN:s Global Compact och vi har därmed förbundit oss till att leva utifrån dess tio principer om hållbart företagande.

Vi stödjer FN Global Compacts tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö

och antikorruption. Våra policyer, riktlinjer och hur vi bygger relationer med våra intressenter speglar vårt engagemang.  

Årsredovisningen utgör vår "Communication on Progress". Den beskriver därmed hur Clas Ohlsons arbete stödjer FN:s Global Compacts tio principer.