Rädda Barnen

Clas Ohlson har under många år arbetat förebyggande med frågor kring barnarbete, produktsäkerhet, ansvarsfull marknadsföring och andra frågor som påverkar barn.

Vi stöder FN:s Barnrättsprinciper som har tagits fram av FN:s Global Compact, Rädda Barnen och UNICEF. Barnrättsprinciperna vägleder företag hur de ska gå till väga för att respektera och främja barns rättigheter i den egna verksamheten och i förhållandet till produkter och tjänster, på såväl arbetsplatsen som försäljningsplatsen och i samhället.

Rädda barnen

Clas Ohlson fortsätter utveckla vårt mångåriga samarbete med Rädda Barnen. Fokus i det arbetet är att stödja kinesiska migrantarbetare och deras familjer.