Rädda Barnen

Clas Ohlson arbetar sedan flera år med Rädda Barnen. Vårt fokus är på att stödja kinesiska migrantarbetar­familjer.

I Kina har många arbetare flyttat från sitt hem på landsbygden, för att arbeta på en fabrik som ofta ligger långt bort från hemorten.

Eftersom rätt till utbildning och sjukvård är knutet till hemorten skapar det stora problem för migrantarbetarna och deras familjer. Därför ser vi att det är viktigt att stötta dem med läxläsning och aktiviteter efter skolan för barnen. Migrantarbetarna erbjuds även konsultation vad gäller hälsa, utbildningsfrågor och integration samt juridiskt stöd vid arbetsrättsliga tvister vid behov. Genom insamlingskampanjer i våra butiker har vi och våra kunder tillsammans donerat pengar till Rädda Barnens projekt i Kina.

Ett annat av Rädda Barnens projekt i Kina är WeSupport. Inom WeSupport arbetar Clas Ohlson tillsammans med Disney, HP, H&M och ICA med syfte att öka kompetensen hos leverantörer i hur man exempelvis hanterar fall av barnarbete, hur man arbetar aktivt för en bättre dialog mellan arbetare och fabriksledning samt hur man kan stötta föräldrar, som flyttat från landsbygden till industriområden och lämnat sina barn med mor-/ farföräldrar, i sin föräldraroll på distans.

Clas Ohlson bidrar dessutom till Rädda Barnens katastroffond, som är den buffert som ger organisationen möjlighet att vara på plats omedelbart i katastrofdrabbade områden.

Mer om Rädda Barnen finns att läsa på deras webbplats.