Våra samarbeten och medlemskap

Att samarbeta med andra organisationer ser vi som en naturlig del av vårt hållbarhetsarbete. Genom att ta del av experters kunskaper inom områden som ligger utanför vår kärnkompetens och genom att få tillgång till andra organisationers nätverk tror vi både att vi kan lära oss mer och påverka mer.

Sedan länge har barns rättigheter varit en viktig fråga för Clas Ohlson, och det är också här vi valt att lägga vårt huvudsakliga fokus i hållbarhetssamarbeten.