Vår värdekedja

För att hantera vår negativa och positiva påverkan på ett effektivt sätt måste vi förstå var i värdekedjan vi kan göra störst skillnad. Värdekedjeperspektivet hjälper oss att identifiera möjligheter och risker, ta ansvar och skapa värde för våra intressenter. Det kan exempelvis handla om sociala frågor, arbetsrätt eller mänskliga rättigheter, miljö och makroekonomiska effekter. Nedan beskriver vi hur vi kan skapa värde i de olika delarna i värdekedjan.

 

Produktutveckling

 • Minskad påverkan från produkter under användning och vid återvinning
 • Varumärkesdifferentiering
 

Tillverkning

 • Förbättrade förhållanden för leverantörer, deras anställda och familjer och det lokala samhället
 • Ökat förtroende för varumärket Clas Ohlson 
 

Transporter

 • Minskade CO2-utsläpp från transporter, adresserar en viktig utmaning för Clas Ohlson och för samhället
 • Mer kostnads- och miljömässigt effektiva transportlösningar
 • Möjliggör expansion till nya inköpsmarknader 
 

Verksamhet

 • Högpresterande organisation
 • Attraherar och behåller duktiga medarbetare
 • Ökat medarbetarengagemang
 

Försäljning

 • Differentierat produktutbud, skräddarsytt för framtida konsumentkrav
 • Ökad försäljning
 • Minskad energikostnad
 • Engagerade medarbetare och lojala kunder
 • Ökad transparens om miljöpåverkan
 

Produktanvändning

 • Lojala kunder
 • Högt förtroende för produkter
 • Mindre avfall och ökad resurseffektivitet
 • Minskad energiförbrukning och CO2-utsläpp
 • Kostnadsbesparing
 

Slutet av produktlivscykeln

 • Bidrar till en cirkulär ekonomi
 • Mindre avfall och ökad materialåtervinning
 • Mindre kemikalier i miljön

Årsredovisning

Ladda ner Clas Ohlsons årsredovisning 2016/17 

Årsredovisning 2016/17