Hållbarhetsbloggen: Vår resa

Vi vet att den värld våra kunder kommer leva i framöver i grunden förändrar förväntningarna på oss som bolag.

Genom att här kontinuerligt berätta om de steg vi tar hoppas vi kunna engagera och motivera våra intressenter att följa med på vår gemensamma resa härifrån till hållbarheten.

Resultat julens Rädda Barnen-kampanj

Januari 2016

Julens Rädda Barnen-kampanj 2015 är avslutad och tack vare våra kunder har vi kunnat donera hela 2,3 miljoner kronor!

Pengarna går till Rädda Barnens projekt i Kina som syftar till att förbättra för migrantarbetare i Kina och underlätta situationen för deras barn samt till Rädda Barnens katastroffond.

Pengarna som kampanjen genererar ger migrantarbetarna och deras barn en möjlighet till utbildning, fritidsaktiviteter, stöd i föräldraskap på distans och integrationshjälp bland annat via ett antal servicecenter i industrizonerna Zhuhai och Nanjing där migrantarbetare och även medföljande barn lever.

- Vi är otroligt glada över våra kunders och medarbetares engagemang. Tillsammans med våra kunder kan vi genom vårt samarbete med Rädda Barnen ha en positiv påverkan för kinesiska migrantarbetare och deras barn, säger Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef Clas Ohlson.

Det finns i Kina idag 269 miljoner migrantarbetare vars 62 miljoner barn lämnas på landsbygden när deras föräldrar flyttar till storstäderna för att jobba. Barnen växer ofta upp under andra familjemedlemmars tillsyn och får kanske bara träffa sina föräldrar en gång om året. De barn som trots allt flyttar med sina föräldrar lever ofta i utsatta miljöer med knappa resurser och begränsad tillgång till utbildning och sjukvård.