Hållbarhetsbloggen: Vår resa

Vi vet att den värld våra kunder kommer leva i framöver i grunden förändrar förväntningarna på oss som bolag.

Genom att här kontinuerligt berätta om de steg vi tar hoppas vi kunna engagera och motivera våra intressenter att följa med på vår gemensamma resa härifrån till hållbarheten.

Rädda Barnen del av julkampanjen

December 2015

Som ett led i vårt samarbete med Rädda Barnen uppmanar vi nu våra kunder att vara med och hjälpa till. Det gör vi genom ett urval av produkter där en del av intäkten går direkt till Rädda Barnen.

Pengarna går till Rädda Barnens projekt i Kina som Clas Ohlson är med och stödjer där 340 migrantbarn och 760 migrantföräldrar och migrantarbetare så här långt har fått stöd bland annat i form av utbildning, en meningsfull fritid, tillgång till vård och integrationshjälp i samhället.

– Vår insats här betyder mycket. De projekt vi stöttar som drivs av Rädda Barnen erbjuder bra och säkra lokaler för barnen att vistas i efter skolan tillsammans med vuxna. De får tillgång till en meningsfull fritid och får även tillgång till hjälp med läxläsning. I projektens regi arrangeras även aktiviteter där föräldrar och barn deltar tillsammans, berättar Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef.