Hållbarhetsbloggen: Vår resa

Vi vet att den värld våra kunder kommer leva i framöver i grunden förändrar förväntningarna på oss som bolag.

Genom att här kontinuerligt berätta om de steg vi tar hoppas vi kunna engagera och motivera våra intressenter att följa med på vår gemensamma resa härifrån till hållbarheten.

Minskad miljöpåverkan

Augusti 2017

Hos oss på Clas Ohlson arbetar vi kontinuerligt med att optimera hur vi arbetar med logistik och emballage. Vi tar nu ytterligare ett steg genom att sampacka transporter från våra leverantörer i Kina.

Den största delen av Clas Ohlsons leverantörer finns idag i Kina. Produkterna transporteras från fabrikerna till ett flertal olika hamnar för att sedan gå vidare till Sverige med lastfartyg.

Vi har nu inlett arbetet med att lägga om vår distribution från Kina till att i större utsträckning transportera produkterna till sampackningscentraler där godset kontrolleras och packningen optimeras i 40-fotscontainrar.

- Genom att sampacka godset som kommer från flera olika fabriker kan vi transportera våra varor på ett betydligt mer resurseffektivt sätt, säger Johan Palmqvist, inköpsutvecklingschef på Clas Ohlson. De containrar som skickas är fraktoptimerade, vilket betyder att vi kan minska våra CO2-utsläpp. Vi får också en ökad kontroll över godset genom möjligheten att kunna kontrollera produkternas skick redan i sampackningscentralerna vilket också minskar svinn i form av skadade produkter.

Denna omläggning inleddes under sommaren 2017 och kommer att pågå fram till slutet av 2018.