Hållbarhetsbloggen: Vår resa

Vi vet att den värld våra kunder kommer leva i framöver i grunden förändrar förväntningarna på oss som bolag.

Genom att här kontinuerligt berätta om de steg vi tar hoppas vi kunna engagera och motivera våra intressenter att följa med på vår gemensamma resa härifrån till hållbarheten.

Julkampanjen för Rädda barnen i full gång

November 2017

Rädda Barnen-kampanjen är igång i våra butiker i Sverige, Norge och Finland. I kampanjen uppmanar vi tillsammans med Rädda Barnen våra kunder att bidra till förbättrade villkor för migrantarbetarfamiljer i Kina.

Clas Ohlson har sedan flera år tillbaka ett strategiskt samarbete med Rädda Barnen, där målet är att positivt påverka situationen för migrantarbetarföräldrar och deras barn i Kina.

Utsatthet hos barn till migrantarbetare

Det finns i Kina idag 269 miljoner migrantarbetare vars 62 miljoner barn lämnas på landsbygden när deras föräldrar flyttar till storstäderna för att jobba. Barnen växer ofta upp under andra familjemedlemmars tillsyn och får träffa sina föräldrar kanske bara en gång om året. De barn som trots allt flyttar med sina föräldrar till städerna lever ofta i utsatta miljöer med knappa resurser och begränsad tillgång till utbildning och sjukvård.

Lek i ett barnsäkert område på Bonsen-fabriken

Vart går pengarna?

Som ett resultat av förra årets Rädda Barnen-kampanj 2016 kunde vi tillsammans med våra kunder bidra med 1,5 miljoner kronor till Rädda Barnens projekt i Kina

Vårt samarbete med Rädda Barnen har fokuserats inom tre områden:  Stödprogram och utbildning för föräldrar, samhällsstöd för migrantarbetare och deras barn samt etableringen av barnsäkra områden på två fabriker.

– Vi är otroligt glada över våra kunders och medarbetares engagemang. Tack vare bidraget kan vi på olika sätt fortsätta stödja migrantarbetare och deras barn. Under 2017 har Rädda Barnen etablerat platser i anslutning till fabriker, där barnen kan vara medan föräldrarna arbetar, och där de kan vara tillsammans med sina föräldrar en stund under skollov, säger Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef hos Clas Ohlson.

Läxläsning på Bonsen-fabriken

Stöd till migrantarbetare och deras barn

Hittills har vi tillsammans med våra kunder bidragit till att 1 201 barn och över 2 297 föräldrar och migrantarbetare fått stöd, bland annat i form av utbildning, en meningsfull fritid, tillgång till vård och integrationshjälp i samhället. Vi har också kunnat erbjuda en liten finansiell hjälp till ett antal familjer i svår fattigdom, bland annat som stöd till barnens skolgång.

Under 2017 har nästan 300 migrantarbetare genomgått en utbildning i föräldraskap, kallad ”distans utan separation”, och målet är att nå 1000 arbetare vid årets slut.

Under året har också barnsäkra områden etablerats på två fabriker. Dessa har etablerats av ledningen för fabrikerna med stöd av Rädda Barnen. Totalt har 46 barn deltagit i aktiviteter där under sommarlovet medan föräldrarna arbetade. En fabrik bestämde sig för att fortsätta aktiviteten på fabriken året ut eftersom den varit mycket uppskattad, och den andra fabriken har som ambition att öppna området igen under sommaren 2018.

- Mina två barn är så glada att få komma hit och vara här. De påminner varandra om att komma hit i tid på morgnarna. Jag är tacksam till ledningen för att vi fått det här projektet hit, det lindrar mitt dåliga samvete mot mina barn och skapar en trygg och lärarledd plats för dem att vara på. Det vore så bra om FCFS* kunde vara öppen varje sommar, sa mrs. FU från Sichuan.

*Factory Child Friendly Spaces – platser i fabriken som gjorts i ordning för att barn ska kunna vara där under tiden som föräldrarna arbetar.