Hållbarhetsbloggen: Vår resa

Vi vet att den värld våra kunder kommer leva i framöver i grunden förändrar förväntningarna på oss som bolag.

Genom att här kontinuerligt berätta om de steg vi tar hoppas vi kunna engagera och motivera våra intressenter att följa med på vår gemensamma resa härifrån till hållbarheten.

Clas Ohlson stödjer Rädda Barnens projekt i Kina

April 2015

I Clas Ohlsons alla butiker pågår nu en kampanj för att samla in pengar till Rädda Barnens projekt i Kina. Projekten syftar till att förbättra för migrantarbetare i Kina och underlätta situationen för deras barn.

Clas Ohlson har sedan flera år samarbetat med Rädda Barnen för att förbättra situationen för barn och för att deras rättigheter ska tillgodoses. Som ett led i detta har Clas Ohlson inlett en kampanj som syftar till att stödja Rädda Barnens projekt i Kina, som drivs av organisationens Barnrättscentrum i Kina, och som arbetar för att förbättra situationen för tusentals migrantarbetare och deras barn.

- Vårt samarbete med Clas Ohlson och vårt gemensamma engagemang för att förbättra livsvillkoren för dessa barn är oerhört värdefullt, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen.

Det finns i Kina idag 269 miljoner migrantarbetare vars 62 miljoner barn lämnas på landsbygden när deras föräldrar flyttar till storstäderna för att jobba. Barnen växer ofta upp under andra familjemedlemmars tillsyn och får kanske bara träffa sina föräldrar en gång om året. De barn som trots allt flyttar med sina föräldrar lever ofta i utsatta miljöer med knappa resurser och begränsad tillgång till utbildning och sjukvård.

Pengarna som kampanjen genererar ger migrantarbetarna och deras barn en möjlighet till utbildning, fritidsaktiviteter, stöd i föräldraskap på distans och integrationshjälp bland annat via ett antal servicecenter i industrizonerna Zhuhai och Nanjing där migrantarbetare och även medföljande barn lever.

- För oss är det naturligt att stödja Rädda Barnens projekt i Kina då vi är aktiva lokalt i landet och köper en majoritet av våra varor från regionen. Vårt samarbete med Rädda Barnen hjälper oss att påverka långsiktigt för bättre villkor för barn, som ett komplement till det hållbarhetsarbete vi gör integrerat i vår egen verksamhet, säger Åsa Portnoff Sundström, Hållbarhetschef Clas Ohlson.