Vår resa

Vi vet att den värld våra kunder kommer leva i framöver i grunden förändrar förväntningarna på oss som bolag.

Genom att här kontinuerligt berätta om de steg vi tar hoppas vi kunna engagera och motivera våra intressenter att följa med på vår gemensamma resa härifrån till hållbarheten.

Resultat av julens Rädda Barnen-kampanj

Januari 2017

Julens Rädda Barnen-kampanj 2016 är avslutad och tack vare våra kunder har vi kunnat donera hela 1,5 miljoner kronor!

Under julhandeln har Clas Ohlson sålt ett antal varor där en förutbestämd del av försäljningspriset går direkt till Rädda Barnens viktiga verksamhet. Pengarna används i Rädda Barnens projekt i Kina och bidrar till att hjälpa migrantarbetare, dvs människor som flyttat från landsbygden till städerna för att arbeta, och deras familjer med bland annat utbildning, en meningsfull fritidssysselsättning för barnen samt tillgång till vård och integrationshjälp i samhället.

– Vi är otroligt glada över våra kunders och medarbetares engagemang. Tack vare årets bidrag kan vi fortsätta stödja migrantarbetare och deras barn. Vi kommer också på försök starta upp barnsäkra platser i anslutning till några fabriker för att underlätta för barn som kommer och hälsar på sina föräldrar under skollov, säger Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef Clas Ohlson.

Det finns i Kina idag 269 miljoner migrantarbetare vars 62 miljoner barn lämnas på landsbygden när deras föräldrar flyttar till storstäderna för att jobba. Barnen växer ofta upp under andra familjemedlemmars tillsyn och får kanske bara träffa sina föräldrar en gång om året. De barn som trots allt flyttar med sina föräldrar lever ofta i utsatta miljöer med knappa resurser och begränsad tillgång till utbildning och sjukvård.