Vår hållbarhetsagenda

Vår vision är att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja. Så som världen ser ut idag, och inte minst imorgon, är hållbarhet en förutsättning för en bra utveckling över tid. Därför genomsyrar vår hållbarhetsagenda hela vår verksamhet då den i allra högsta grad stödjer oss i vårt arbete att nå vår vision.

Inriktningen för vårt hållbarhetsarbete grundas på en väsentlighetsanalys som definierar hur viktiga olika frågor är för våra intressenter och vår affärsutveckling i ett sammanvägt perspektiv. Där har vi kommit fram till att det viktigaste för oss är att sälja produkter och tjänster som stödjer en mer hållbar livsstil och att kunderna ska kunna använda våra produkter längre. Mer om produkter för en mer hållbar livsstil och andra prioriterade områden finns att läsa här.

Att hållbarhet genomsyrar hela verksamheten innebär att hållbarhet är integrerat i Clas Ohlsons sex strategiska fokusområden:

  • Vårt kunderbjudande
  • Vårt kundmöte
  • Vår expansion
  • Vår varuförsörjning
  • Vårt sätt att arbeta
  • Våra medarbetare

Som stöd i att integrera hållbarhet i våra strategiska fokusområden finns Clas Ohlsons Hållbarhetsforum. Gruppens sammansättning representerar alla väsentliga delar av vår verksamhet och ser till att sätta fokus på miljö och sociala prioriteringar. Mer om våra strategiska fokusområden hittar du här.

Clas Ohlsons starka värdegrund är kompassen som styr allt arbete inom koncernen. Den visar hur vi förhåller oss till varandra, våra kunder, leverantörer och samhället i stort.

Årsredovisning

Ladda ner Clas Ohlsons årsredovisning 2016/17 

Årsredovisning 2016/17