Vår hållbarhetsagenda

Hållbarhet är en förutsättning för långsiktigt lönsamma affärer. Hos Clas Ohlson integrerar vi miljö och sociala aspekter i företagets strategi och organisation. Det här gör vi under mottot: "Härifrån till hållbarheten."

Härifrån till hållbarheten, som symboliseras av den gröna pratbubblan i butik och på webben, sätter fokus på vårt hållbara erbjudande. Den ökar kännedomen om produkter som har bättre miljöprestanda än jämförbara produkter, och informerar om hur dessa bidrar till en mer hållbar livsstil.

Härifrån till hållbarheten beskriver även den resa vi gör som bolag. Den förtydligar vår ambition och beskriver våra viktigaste frågor. Vi har åtta prioriterade hållbarhetsområden som hjälper oss att navigera längs vägen.

Mot en resurseffektiv värdekedja

Vi har en långsiktig ambition att bidra till en resurseffektiv värdekedja. För att uppnå detta måste vi främja transparens och utöka vårt utbud av servicelösningar som komplement till produkterbjudandet.

Traditionellt har detaljhandel handlat om att sälja produkter. Att utveckla tjänster som hjälper kunder att återanvända och återvinna produkter är centralt för att uppnå resurseffektivitet.

Vi har i ett antal butiker lanserat möjligheten att hyra verktyg istället för att köpa. Lärdomar från detta pilotprojekt kommer att ligga till grund för hur vi kan utveckla detta koncept vidare och i större skala.

Ambitioner

2016/2017: Ett integrerat synsätt

Fortsatt integrering av hållbarhet i vår strategi och våra processer, med fokus på kunderbjudandet, inköp och transporter.

Vi vidareutvecklar våra mål genom att koppla våra utsläppsmål till vår expansion och våra tillväxtmål. Därmed minskar vi CO2 -emissioner relativt vår omsättning. Vi ökar försäljning av produkter för en mer hållbar livsstil, från 14 % till 25 %.

 

2020: Ett hållbart kunderbjudande

Vi främjar produkter och tjänster för en mer hållbar livsstil och hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan.

Vårt hållbara kunderbjudande har en tydlig roll och bidrar till att nå Clas Ohlsons vision. Vi preciserar vår roll inom cirkulär ekonomi.

 

Långsiktig ambition: En resurseffektiv värdekedja

Vi återanvänder, återvinner och uppfinner produkter och tjänster, samt utvecklar vårt sätt att arbeta. Allt för att bidra till en mer resurseffektiv värdekedja.