Uppförandekod

Clas Ohlson strävar efter att vara en ansvarsfull arbetsgivare och en god samhällsmedborgare. I alla delar av vår verksamhet – inklusive inköp, distribution, försäljning, reparation och sluthantering av produkter – ska vi visa respekt för och ta hänsyn till mänskliga rättigheter, människors hälsa och säkerhet och miljön. 

Clas Ohlsons uppförandekod är integrerad i vår verksamhet och redovisar våra krav när det gäller mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter, miljön, inverkan på barns rättigheter och affärsetik.

Koden bygger på FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Barnrättsprinciper. Clas Ohlson stödjer FN:s Global Compact.