Affärsetiska riktlinjer

Clas Ohlsons affärsetiska riktlinje beskriver Clas Ohlsons åtagande att upprätthålla höga etiska normer, att fatta affärsmässiga beslut utan personlig vinning eller till förmån för tredje part eller närstående, att inte acceptera, erbjuda, eller betala mutor, samt att följa gällande lagar och förordningar.

Att vårda och visa respekt för människor och miljö samt att bedriva affärsverksamhet med ett högt mått av etik, integritet och hederlighet utgör en hörnsten i Clas Ohlsons företagskultur, värderingar och agerande. Alla anställda inom Clas Ohlson får utbildning i, måste förstå, acceptera och tillämpa dessa riktlinjer. Clas Ohlson kräver att alla anställda följer dessa riktlinjer för att försäkra att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande rätt och Clas Ohlsons företagskultur.

Clas Ohlson följer nationell lag, Institutet Mot Mutors (”IMM”) kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet (Näringslivskoden) samt denna riktlinje.